Mobilbøter for over 5 millioner

Illustrasjonsfoto: Jan Petter Svendal

– Dessverre ser vi at 1 av 3 dødsulykker i trafikken skjer på grunn av mobilbruk.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Politiet i Vest skriver bøter så blekket spruter – 1032 personer har hittil i år blitt bøtelagt for mobilbruk bak rattet.

Totalt sett i Norge har det blitt bøtelagt 12 404 bilister hittil år – det tilsvarer 62 millioner i statskassa.

Trafikksikkerhetsorganisasjonen Ung i Trafikken mener enkelte bilister undergraver trafikksikkerheten.

– I år kommer nærmere 100 liv til å gå tapt i trafikken, menneskeliv vi aldri får tilbake. Mange av de helt uskyldige ofre for andres egoistiske valg. Det siste vi da trenger er bilister som bagatelliserer og undergraver trafikksikkerheten ved å bruke mobilen bak rattet, sier kommunikasjon og samfunnskontakt i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde.

Han gir uttrykk for at så mange bøteleggelser for mobilbruk bak rattet først og fremst er trist, samtidig som han er overrasket over det som kommer frem.

– Ung i Trafikken er overrasket over tallene, da bøtesatsen økte til 5000 kroner i år. En skulle jo tro at det hadde en mer avskrekkende effekt på folk. Kanskje er bøtesatsene fortsatt for lave, spør Sunde seg undrende.

«Men det skjer ikke meg»

Sunde i Ung i Trafikken frykter for mange bilister bagatelliserer hvor ille det faktisk kan gå.

– Dessverre ser vi at 1 av 3 dødsulykker i trafikken skjer på grunn av mobilbruk. Vi frykter at majoriteten av bilistene bagatelliserer faren ved dette og har en holdning om at «det skjer ikke meg», sier han.

Aldersgruppen som hyppigst blir bøtelagt, er 25 – 44 åringer. Sunde lar seg ikke imponere.

– Det er jo paradoksalt at foreldregenerasjonen skal være forbilder for de yngre, men likevel bruker mobiltelefonen så hyppig. Kjører du i 50 km/t og ser ned i mobilen i tre-fire sekunder, har du faktisk kjørt 70 meter. På de meterne kan du i verste fall ha forårsaket en alvorlig trafikkulykke, understreker han.

Sunde sier avslutningsvis at det ikke er meningen å være moralpoliti, og at han selv har tatt dårlige valg bak rattet. Men han er tydelig på at det siste vi trenger inn mot jul, er enda en dødsulykke i trafikken.