Anbefaler å bruke Fjellheim som et bibliotek/ litteraturhus

Sli så det ut i Fjellheim oktober 2017. Foto: Jan Petter Svendal

Mener midlene som nå går til leie kan brukes til å pusse opp Fjellheim.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

NyttiOs.no har den siste tiden fått henvendelser fra flere i bygden om hva man kan gjøre for å få Fjellheim opp å gå igjen.

Og ett forslag som går igjen fra flere hold er å få biblioteket inn i bygget.

Bevar Fjellheim-gjengen har henvendt seg til kommunen om dette.

«Vi har fått et innspill som har bakgrunn i saken i avsnittet med alternativ kommunal bruk. Konkret er det vist til Fjellheim som litteraturhus og bibliotek, og at en bruker midlene som nå går til leie i Bahusen (Os næringspark) til å ruste opp bygget. Om en bevarer scene og amfi, vil huset kunne brukes av ulike grupper, slik biblioteket brukes av mange i dag», skriver Bevar Fjellheim i et brev til Bjørnafjorden kommune før siste kommunestyre.

OPPRETTET ET AD HOC UTVALG SOM SKAL SE PÅ MULIGHETENE FOR FJELLHEIM

De viser til at det er fem år igjen av bibliotekleieavtalen med
eierne av Os næringspark. Kommunen betaler i dag over 1,6 millioner kroner i året for leie av biblioteklokalene og lokalene til voksenopplæringen i næringsparken.

«Kanskje kan den reforhandles med tanke på å frigjøre midler tidligere?
Eventuelt opptak av lån som nedbetales med frigjorte leiemidler?», foreslår Bevar Fjellheim.