Smittesituasjonen under kontroll

Luranetunet. Arkivfoto: Jan Petter Svendal

Avdelingar opnar att.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

To tilsette ved Luranetunet bu- og behandlingssenter fekk fredag påvist covid-19. 

To avdelingar ved sjukeheimen blei mellombels stengde for besøkande og inn- og utgåande pasientar. 

– Kommuneoverlegen vurderer no smittesituasjonen som avklart, og dei to avdelingane er opne att, melder Bjørnafjorden kommune.