Opprettet et ad hoc utvalg som skal se på mulighetene for Fjellheim

Foto: Jan Petter Svendal

Vedtok at Fjellheim skal leies ut, men viser det seg at det vil koste kommunen noe før utleie, skal saken tilbake til kommunestyret.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

I formannskapet for noen uker siden gikk flertallet inn for at kommunen skal leie ut Fjellheim.

På torsdagens kommunestyremøte var dette utgangspunktet, og flertallet var enige om dette (mot FrP, Høyre og en uavhengig).

Nils Anders Nøttseter (MDG) presenterte på vegne av posisjonen et alternativt forslag om å opprette et ad hoc utvalg.

Utvalget skal blant annet se på om det skal opprettes en paraplyorganisasjon som skal stå for utleie av Fjellheim, eller om det skal bli en direktekontakt mellom kommune og utleier.

I forslaget ligger det også inne at leietaker skal stå for utgifter til eventuelle utbedringer både ute og inne, og at det ikke skal påløpe utgifter for kommunen.

Hvis det viser seg at de kan påløpe utgifter for kommunen, skal saken tilbake til kommunestyret for en ny vurdering.

Ad hoc utvalget skal også undersøke nærmere angående kravene til brannsikring av bygget.

Forslaget om ad hoc utvalget fikk flertall (mot FrP, Høyre og Magne Djuvik uavhengig).

Opposisjonen ønsket ikke å være med i utvalget, dermed ble det tre i stedet for fem politikere.

Torgeir Skjælaaen (MDG), Willy Lindborg (Ap) og Hege Bjørnar (Sv) er representantene som sitter i utvalget.

Ad hoc utvalget skal være klar med en konklusjon innen utgangen av april neste år.