8 omkom i trafikken i oktober

Illustrasjonsfoto: Jan Petter Svendal

– Møte- og utforkjøringsulykker er fortsatt dominerende ulykkesårsaker. Men de siste årene har vi sett færre av denne typen ulykker.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Åtte personer omkom i trafikken i oktober, der personbilulykker dominerer bildet. 79 personer har så langt mistet livet på norske veier i år mot 76 på samme tid i fjor. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Det er en positiv utvikling i ulykkestallene for Nordland, Oslo og Vestfold og Telemark så langt i år. Det er henholdsvis fire, fire og fem færre drepte ved utgangen av oktober i de tre fylkene sammenlignet med i fjor.

Troms og Finnmark, Vestland og Viken er i andre enden av skalaen med fire flere drepte enn året før, i samme tidsrom.

For de andre fylkene er tallene tilnærmet de samme som i 2020.

I oktober omkom en mann og en kvinne i 80-årene i Viken. Begge ulykkene skjedde med personbil. Det var også to dødsulykker på veiene i Rogaland denne måneden. Den siste skjedde lørdag da en person kjørte av veien og omkom på stedet.

Fylkene Troms og Finnmark, Vestland, Innlandet, og Vestfold og Telemark har opplevd én dødsulykke hver denne måneden. Alle de involverte var menn.

Totalt er det åtte drepte i oktober i år mot ti i samme måned i fjor.

Nedgang i møte – og utforkjøringsulykker de siste 10 årene
– Møte- og utforkjøringsulykker er fortsatt dominerende ulykkesårsaker. Men de siste årene har vi sett færre av denne typen ulykker. Dette er gledelig, og det kan se ut som om satsingen på møtefrie veier, og innsats for utbedring av sideterrenget og rekkverk begynner å gi resultater, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. 

Fremover vil vi i større grad intensivere arbeidsinnsatsen mot myke trafikanter og spesielt fotgjengerulykker, der vi ikke ser den samme positive trenden. Dette er noe vi tar tak i Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-25, som nå er ute på høring.

– Til sist vil jeg gjerne minne om vårt felles ansvar for trafikksikkerheten. Hvis alle holder fartsgrensen og kjører etter forholdene, bruker bilbelte og kjører rusfritt vil vi kunne redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken vesentlig, avslutter Ranes.

Ulykkesutvikling i fylkene pr. 31.10 de siste årene. 2021 er et foreløpig tall

Fylke20142015201620172018201920202021Endring
Viken38192714151617214
Oslo44435151-4
Innlandet141214981111110
Vestfold og Telemark13996108116-5
Agder91110387242
Rogaland8814781462
Vestland1051015139594
Møre og Romsdal62456932-1
Trøndelag18914768561
Nordland986651384-4
Troms og Finnmark6710743594
SUM1359412282888676792