Pasient tok kvelertak på ansatt

Det var på Luranetunet at hendelsen fant sted i sommer. Arkivfoto: Jan Petter Svendal

Det var en meget alvorlig hendelse som fant sted på Luranetunet i sommer.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

I juli i sommer var det en alvorlig hendelse på et sykehjem her i Bjørnafjorden kommune, da en beboer tok kvelertak på en ansatt.

I første omgang gikk kommunen ut med at det hadde vært en alvorlig hendelse på et sykehjem i kommunen, og ikke hvor det hadde skjedd. Senere ble det bekreftet at det var på Luranetunet, men ikke så mye mer om selve hendelsen.

Asle Olsen (Sv) ba kommunen om innsyn i saken, men fikk i september avslag på dette. Han klaget på vedtaket, og nå har kommunen likevel åpnet for innsyn, men da bare på selve hendelsen.

Og det var en meget alvorlig hendelse som fant sted på Luranteunet på natten i slutten av juli.

«Fikk omtrent kl.02.40 en nødalarm som hastet fra en ansatt. Kom samtidig med en annen nattevakt inn på rommet alarmen kom i fra. Fant ansatt stående ved vinduet med gardin rundt halsen og beboer som hold hen i kvelertak. Vi løpte til ansatt og samtidig kom to nattevakter til som prøvde og løse beboerens hånd fra halsen til hen som ble kvelt. Da
beboer slapp grepet tok vi vedkommende med i stuen og satt hen i en stol», skriver kommunen.

Beboer ble etter at vedkommende slapp grepet rundt halsen til ansatt lagt på sofa og to ansatte holdt øye med vedkommende. Ringte rett etter hendelsen politi og de tok kontakt med legevakten.

I rapporten kommer det frem at beboer burde ha fått en egen nattevakt eller på avdelingen må jobbe to personer hele vakten.

Asle Olsen ba også om en enkel sammenstilling av kommunikasjonen mellom politisk ledelse, administrativ ledelse og Luranetunet som omhandler hendelsen.

«Kommunalsjef og fagsjef ble orientert da de var tilbake fra ferie i veke 30. Dette var munnleg orientering. Det ble levert ein oversikt for korleis saka var fulgt opp.Kommunedirektør ble orienter i veke 31 av kommunalsjef. Kommunedirektør tok opp hendelsen i mandagsmøte med ordføar og varaordførar 16. august. Orienteringene fra kommunedirektør til ordførar ble gjort munnleg, det same frå
kommunalsjef til kommunedirektør. Kommunalsjef har mottat en beskrivelse av hendinga og oppfølging av denne», skriver kommunen.

Kommunalsjef Monica Totland Melvold understreker til Os & Fusaposten som omtalte først, at saken er grundig gjennomgått og håndtert etter gjeldende retningslinjer.