Mer vold i nære relasjoner og flere som kjører med promille/rus

Politistasjonssjef Oddbjørn Dyrdal og politioverbetjent Thomas Juulseth. Foto: Jan Petter Svendal

Politiet lokalt melder og om mer utbredt bruk av kokain og MDMA.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Onsdag ettermiddag inviterte politiet i Os til en liten runde med lokalpresse. Der fikk vi blant annet en liten gjennomgang på saksmengde de siste 13 månedene.

Totalt melder Bjørnafjorden og Austevoll politistasjonsdistrikt om like over 1000 saker i denne perioden, og generelt litt roligere enn tidligere, men likevel bekymringsverdig på flere områder.

– Vi har registrert 270 trafikksaker de siste 13 månedene, og det går igjen at veldig mange blir tatt uten gyldig førerkort, og mange blir tatt for å kjøre med promille/ rus, sier politioverbetjent, Thomas Juulseth til NyttiOs.no.

Et annet område det er en økning på er voldssaker, og da spesielt i hjemmet.

– Det har vært en økning i saker som som dreier seg om vold i nære relasjoner, sier Juulseth.

Og politistasjonssjefen presiserer at dette tas på alvor.

– Vi bruker mye ressurser på de alvorlige sakene, sier politistasjonssjef Oddbjørn Dyrdal.

FULLBOOKET I FLERE MÅNEDER FOR Å FÅ PASS

Politiet forteller også om en god del vold ute i bygdene, og det har vært en økning i vold og trusler mot politiets betjenter.

Når det gjelder narkotikasaker, så har politiet mye å jobbe med, og de ser en endring i hvilke stoffer som brukes.

– Etterretning viser at det er en del omsetning og bruk, og vi ser at det er endringer i typer stoff. Det virker å være mer kokain og MDMA i omløp enn før, og vi har full fokus på dette området, sier Dyrdal.

Politiet melder ellers at de merker endringen fra å være i sving 24/7 slik de har vært i ti måneder og tilbake til det gamle.

– Det er veldig trist at vi ikke kunne fortsette med 24/7, dette merker vi godt på bemanningen. Vi hadde 25 tjenestemenn i sving og er nå tilbake på 20, og med med en like stor saksmengde merkes dette veldig godt, sier politistasjonssjef Oddbjørn Dyrdal.

– Men målet vårt er å få på plass igjen 24/7 tjeneste, og det har jeg god tro på at vi skal få til, sier han videre.

Politiet melder ellers at de ikke ser noen spesiell trend under perioden med koronapandemien.