Fullbooket i flere måneder for å få pass

Politistasjonssjef Oddbjørn Dyrdal. Foto: Jan Petter Svendal

Men politistasjonssjefen har gode nyheter på gang.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Det gikk lang tid etter at den nye politistasjonen på Moberg åpnet, før de kunne ta i mot de første som skulle fornye pass eller bestille pass for første gang. Noe av årsaken hadde med opplæring å gjøre.

Og når de først kom i gang, var det ikke veldig mange timer de hadde til rådighet per uke, og osinger måtte derfor dra til andre politidistrikt for å få ordnet med pass.

Men nå har de åpent to dager i uken for de som har bestilt time til å få pass eller id-kort.

– Det ert fullbooket i tre måneder for å få pass, men fremover skal det bli bedre. Nå er det åpent for pass både tirsdager og torsdager, men det må bestilles time på politiet.no, sier politistasjonssjef Oddbjørn Dyrdal til NyttiOs.no.

MER VOLD I NÆRE RELASJONER OG FLERE SOM KJØRER MED PROMILLE/RUS

Men det skal bli enda mer åpent for pass og id-kort fremover.

– Vi har fått tilbakemelding fra Politidirektoratet om at vi får enda en person på pass, og det er vi veldig fornøyd med, sier Dyrdal.

Like før jul regner han med at en person til er lært opp og på plass på stasjonen.

– Da er planen at en av passautomatene skal være åpen hver dag, mens den andre vil være åpen tirsdager og torsdager. Men det er viktig å være klar over at det må bestilles time på forhånd, og det gjøre på politiet.no, sier politistasjonssjefen til NyttiOs.no.