Fanafjellsveien siger ut

I første omgang blir det innsnevring ved Nordvik, men under utbedring må veien stenges.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

En beboer i Nordvik har vært i kontakt med Fanaposten angående Fanafjellsveien som er i ferd med å sige ut ved et bratt parti i Nordvik.

– Vi har vært på befaring i Fanafjellsvegen, og ser at utbedringen som trengs der er en større jobb enn vi klarer å få gjort med de midlene og den tiden vi har i år. Vi har sendt jobben ut på prosjektering. Vi må være sikre på at det tiltaket vi gjør nå, blir gjort skikkelig. Vi er litt usikre på hva som må gjøres, og derfor må det gjøres en skikkelig utredning før vi kan gjennomføretiltakene, sier Mariann Kråkenes Jørgensen, leder for drift i Bergen sør hos Vestland fylkeskommune til Fanaposten.

 I første omgang vil veien bli innsnevret på stedet hvor det er fare for at den kan rase ut.

– Vi har avtalt med entreprenør at veien skal innsnevres på det aktuelle stedet, og vi vil sette opp en audioguard som skal hindre folk fra å kjøre ut på området som må sikres. Vi vil også mest sannsynlig skilte ned hastigheten og sette opp skilt som viser smalere vei. Slik vil det nok bli stående til vi er ferdig med prosjekteringen, sier Kråkenes Jørgensen til Fanaposten.

Når arbeidet med å utbedre veien bli satt i gang, kommer veien mest sannsynlig til å bli stengt.

– Vi har sett på muligheten for å holde veien åpen mens vi gjør tiltak, men det går ikke. Vi må nemlig inn med såpass stort utstyr at det å åpne veien hver halvtime for å slippe trafikken forbi, ikke vil bli effektivt. Det er omkjøringsmuligheter, og selv om det blir lengre for enkelte, tror jeg de fleste er interessert i at vi gjør jobben og blir ferdig.

Hvor lang tid prosjekteringen vil ta, er så langt uvisst.

– Det vil fort ta litt tid, for vi har mange prosjekteringer akkurat nå, men vi er klare til å utbedre så snart den er klar, sier Marianne Kråkenes Jørgensen.

På Facebooksiden «Trafikkmeldinger Fanafjell» er bekymringen stor blant brukere av veien.

Noen er bekymret for å måtte kjøre rundt i lang tid, mens andre tenker at dette må gjøres etter at ny E39 mellom Os og Bergen er åpnet.

«Herre min for en kabal det skal bli ift. Skole, barnehage og jobb. Håper de i alle fall har en side av veien åpen med midlertidig trafikklys før/etter arbeidstid», skriver en bruker på Facebooksiden.