Nå blir det liv i Fjellheim igjen

Slik så det ut i storsalen i 2017. Foto: Jan Petter Svendal

Det gamle kulturhuset skal ut på leiemarkedet, og leietaker skal stå for eventuelle oppgraderinger.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Innstillingen til formannskapet fra kommunedirektøren var å rive Fjellheim, men allerede tidlig i debatten i møtet i dag var det klare signaler på at Fjellheim skulle få stå ennå en tid.

– Fjellheim er vår «stavkirke», og man river ikke stavkirker, sa Harald Lekven innledningsvis.

Han mente og at gjengen i «Bevar Fjellheim» burde premieres for den jobben de gjør for å prøve å redde Fjellheim.

Gustav Bahus (FrP) viste til alle de nye lokalene som er bygget, Os aktiv, Borgafjellet sule og Oseana, og mente derfor at vi ikke har bruk for Fjellheim.

– Vi støtter kommunedirektøren sitt vedtak. Fjellheim sin tid er forbi, bare å rive, og så vil jeg gi skryt til Bevar Fjellheim for engasjementet, sa Bahus.

Også ordfører Trine Lindborg tok ordet.

– Fjellheim er viktig for oss. Hva er kostnaden for å få liv i huset som et lavterskeltilbud, sa hun.

Fjellheim ble altså stengt i 2011 da Oseana åpnet dørene, og siden har det stått ubrukt, men fikk altså en liten ansiktsløft på fasaden ved hovedinngangen og på veggen mo Byvegen i høst.

Det har vært mange runder for det gamle kulturhuset, og nå ser det ut til at det kan bli liv i bygget igjen, for nå skal det ut på leiemarkedet, og det er snakk om langtidsleie.

BILLEDSERIE FRA INNSIDEN AV FJELLHEIM KAN DU SE HER!

Etter en lengre diskusjon på møtet i dag, ble det gruppemøte, og etter dette la Harald Lekven (uavhengig) frem et forslag om å åpne Fjellheim for kulturformål og lavterskeltilbud. Han fikk med seg Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti på fremlegget som fikk fem stemmer.

Dermed skal Fjellheim altså ut på leiemarkedet, og det er leietaker som må stå for de nødvendige oppgraderingene.

Ville ha langtidsleie på Fjellheim
I mars i år var Glass & Tre AS ved Rolf Lunde på banen, og han foreslo da for kommunen at de får leie eiendommen av kommunen for en nærmere avtalt leiesum- og leieperiode.

– Glass & Tre AS vil ved en leieavtale påta seg alle eierforpliktelser, inkludert å sette eiendommen i stand slik at den snarest kan åpnes og nyttes som samfunnshus for kommunens innbyggere, sa Rolf Lunde i et brev til ordfører Trine Lindborg.

Rolf Lunde foreslo en leiesum på 25 000 kroner i året, og en leietid på minst 10 år.

– Med dette utspillet vil Fjellheims dører igjen bli åpnet for publikum – og det uten at det vil koste kommunen noe som helst verken av energi eller kroner, avsluttet Lunde i brevet til ordføreren i Bjørnafjorden kommune.

Om det bli Lunde eller andre som kommer på banen og leier Fjellheim vil tiden vise.