Hva skjedde her?

Foto: Jan Petter Svendal

– Det har vært en utfordrende tomt, men vi har kontroll.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

På tomten ved Os eldresenter bygges det tre nye blokker som totalt skal inneholde 58 leiligheter.

NyttiOs.no har fått henvendelser angående et stort hull i grunnen på hjørnet av blokk 1 ved Havnevegen.

– Det ser ut som det raser ut masser på hjørnet av bygget, sier en tipser til NyttiOs.no.

– Kalkulert
Onsdag formiddag tar vi kontakt med JM Norge som står for utbyggingen. På kontorene i brakkeriggen ved Os eldresenter treffer vi på anleggsleder Antonio Ohnstad og prosjektleder Frode Haugland.

– Det ser kanskje dramatisk ut for utenforstående dette hullet, men dette er kalkulert, og det er ingen fare for bygget som står trygt på peler på fast grunn, sier Antonio Ohnstad til NytttiOs.no.

Onsdag morgen var hullet også fylt med vann.

– Årsaken til dette var at noen hadde trukket ut støpselet på strømmen til pumpen som skal holde vannet unna, sier Frode Haugland.

De to forteller at det har vært en utfordring med mye nedbør i det siste.

– Vannet gjør det ikke enklere for oss, men vi har kontroll, sier de to.

Bossanlegg
Når NyttiOs.no er på stedet er gravemaskin på plass og graver i det store hullet. Og det er en årsak til gravingen.

– Vi holder på å grave ut for plass til bosscontainere som skal stå under bakken. Det blir gravd ned containere med løse containere inni. Over bakken kommer det små stasjoner med luker hvor beboere skal kaste bosset, sier Haugland.

Har det vært en utfordrende tomt å bygge på?

– Det har vært en utfordrende tomt, men vi har fått gjort et godt grunnarbeid, så nå står blokkene godt for fremtiden, sier Antonio Ohnstad til NyttiOs.no.

For dårlig informasjon til naboer

NyttiOs.no har også fått henvendelser fra nabolaget om støy, spesielt når de har holdt på utover kveldene. De mener det har vært for dårlig informasjon fra JM Norge under byggingen.

– Vi har hatt flere møter med Os pensjonistforening og med beboere i det gamle huset rett ved siden, men vi kunne sikkert vært bedre på informasjon til andre beboere i området, sier Ohnstad.

– Vi oppdaterer med fremdrift og bilder på våre nettsider, så der kan folk få informasjon om hva som skjer, legger Haugland til.

De forteller ellers at det meste av grunnarbeidet i området skal være ferdig i løpet av noen uker.

Når det gjelder byggingen på blokkene, så regner de med tett hus på en av blokkene om et par uker.

– Vi regner med å ha tett hus i blokk 1, nærmest Havnevegen, om noen uker, og da begynner det innvendige arbeidet.

Innflytning i løpet av sommeren
Planen er at det skal være innflytningsklart i blokk 1 og blokk 2 i løpet av sommeren neste år.

Av de 58 leilighetene er rundt 40 solgt, og i blokk 1 er det en leilighet som ikke er solgt.

Også krysset Hatvikvegen/ Havnevegen skal få en oppgradering innen ferdigstilling.

– Vi skal utbedre krysset og veien innover innen ferdigstilling, avslutter anleggsleder Antonio Ohnstad i JM Norge til NyttiOs.no.