Det blir lys i mørketiden i Os sentrum

Arkivfoto: Jan Petter Svendal

Julelys blir til vinterlys. Kommunen går inn med halvparten av finansieringen til en ny flott belysning.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Os sentrumsforening har kommet med et forslag om å få på plass vinterbelysning i Os sentrum. Vinterbelysningen skal ikke bare være en julegreie, men lys som skal skinne fra november til mars, både i og ved Os sentrum.

I forslaget fra Os sentrumsforening er det lagt opp til belysning i Os sentrum, på flere av trærne langs veien og dekorativ belysning over broen.

Kostnaden med ny vinterbelysning er 615 000 kroner, og Os sentrumsforening har lagt frem et forslag på en fordelingsnøkkel hvor kommunen betaler 70 prosent av kostnaden med lysene, mens Os sentrumsforening samler inn de resterende midlene blant sine medlemmer.

Sa likevel ja til midler til vinterlys
Administrasjonen likte initiativet, men på grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen var innstillingen negativ.

«Bjørnafjorden kommune imøtekjem ikkje søknaden frå Os Sentrumsforening om støtte til vinterlys», sto det i innstillingen til Formannskapet.

Men på møtet i formannskapet torsdag ble det likevel funnet midler til vinterbelysning, men ikke fullt så mye som det var søkt om.

Bjørnafjorden kommune bruker 300 000 kroner av formannskapet sitt dispensasjonsfond, og dette var det full enighet om blant alle politikerne i formannskapet. Så da blir det flott vinterbelysning fra november til mars i og ved Os sentrum.DEL DETTE: