Sikrer og sjekker kloakkledning

Foto: Jan Petter Svendal

Flyter den opp er den til fare for båter i havnen, og i verste fall at det kan bli skader på kloakkledningen.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Onsdag ettermiddag var en dykkerbåt på plass i indre havn på Os, og den blir liggende for å gjøre arbeid der en ukes tid.

Årsaken til at IMC Diving er på plass, har med kloakkledningen som går fra pumpestasjonen i havnen og videre til Kuhnle og Ohara å gjøre.

– Vi har oppdaget skade på betongloddene som holder nede pumpeledningen vår fra pumpestasjonen ved Esso. Disse ledningene går videre ut i havnebassenget og inn til Kuhnlevika/Ohara, forklarer prosjektleder VVA i Bjørnafjorden kommune, Per Martin Sælen til Os og Fusaposten.

Årsaken til at loddene er skadet, tror Sælen har med at større båter har vært borti disse.

Nå er IMC Diving i ferd med å sikre at kloakkledningen, og det gjøres ved at de blir gravd dypere ned på bunnen og så skal det legges betongmatter legges oppå.

Det er ikke tegn til at selve kloakkledningen har blitt skadet.

Foto: Jan Petter Svendal