Os Røde kors vil bygge ut

Vil bygge ut i overkant av 60 kvadratmeter på det eksisterende Røde Kors huset i Kolskogen.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Os Røde Kors er ute mede et nabovarsel til blant annet Bjørnafjorden kommune, det dreier seg om et påbygg på Røde Kors huset i Kolskogen, hvor de vil bygge et tilbygg/lager på 63 kvadratmeter.

«Os Røde Kors har behov for lagerplass og har bedt Os Røde Kors Eiendom as om å sette opp et tilbygg til Røde Kors huset» skriver de i forbindelse med nabovarselet.

Planen er at lageret skal bygges ved siden av de to garasjene de allerede har i Røde Kors huset, mot Os Vidaregåande skule.

Statens Vegvesen har båndlagt området i forbindelse med den planlagte byggingen av E39 Stord – Os, men har gjort en avtale med Os Røde Kors.

«Statens Vegvesen gir dispensasjon fra båndleggingen og aksepterer at Os Røde Kors Eiendom as kan sette opp tilbygget under forutsetning av at Os Røde Kors Eiendom as aksepterer at det ikke vil bli gitt erstatning for tilbygget hvis veiprosjektet E39 Stord – Os blir gjennomført», står det i avtalen mellom Statens vegvesen og Os Røde Kors.