Vil ha vinterbelysning i sentrum fra november til mars

Slik var belysningen i Os sentrum i 2017. Arkivfoto: Jan Petter Svendal

Sentrumsforeningen ber kommunen om å bidra med 70 prosent av kostnadene som totalt er på 615 000 kroner.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Os sentrumsforening har kommet med et forslag om å få på plass vinterbelysning i Os sentrum.

Vinterbelysningen skal ikke bare være en julegreie, men lys som skal skinne fra november til mars, både i og ved Os sentrum.

I forslaget fra Os sentrumsforening er det lagt opp til belysning i Os sentrum, på flere av trærne langs veien og dekorativ belysning over broen.

Kostnaden med ny vinterbelysning er 615 000 kroner, og Os sentrumsforening har lagt frem et forslag på en fordelingsnøkkel hvor kommunen betaler 70 prosent av kostnaden med lysene, mens Os sentrumsforening samler inn de resterende midlene blant sine medlemmer.

«Sjølv om administrasjonen synast initiativet frå Os sentrumsforening er bra, er ikkje kommunen i ein økonomisk situasjon som gjer det forsvarleg å prioritera denne type prosjekt på noverande tidspunkt. Kommunen har allereie investert vesentlege beløp på oppgradering av Osøyro – spesielt kostnadskrevjande har det vore å legge nytt bygolv og få på plass baldakinar. Etter administrasjonen si vurdering er denne type kostnader noko som dei næringsdrivande og gardeigarar i sentrum må finansiere sjølv», skriver næringskonsulent Jon Sivert Rykkel i saksfremlegget til formannskapet.

Formannskapet skal ta stilling til dette på møte torsdag 21. oktober

«Bjørnafjorden kommune imøtekjem ikkje søknaden frå Os Sentrumsforening om støtte til vinterlys»