Bare å rive «dritten»?

Foto: Jan Petter Svendal

Eller er det ennå et håp om at Fjellheim kan få bestå igjen?

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

I 10 år har Fjellheim stått tomt og ubrukt, og i mellomtiden har det hengt et rivningsspøkelse over den gamle storstuen i bygden.

Huset har lagt ute for salg flere ganger, og det er kommet mindre bud som eiendomsutvalget ikke ville akseptere.

I prosessen med salg av Fjellheim kom det og opp spørsmål om ikke Oseana kunne gjøre en mulighetsstudie på hva det ville koste å få Fjellheim opp til dagens standard.

Mulighetsstudien ble gjort av Oseana, og med bistand fra Rambøll.

Beregningene som ble gjort viste en kostnad på 25,4 millionar kroner for å ruste opp selve Fjellheim og 3,67 millioner kroner til oppgradering av vaktmesterboligen.

Med bakgrunn i de kostnadene som kom frem i analysen rådet rådmannen til at formannskapet våren 2019 opprettholdt vedtaket om salg av Fjellheim på det åpne markedet, og at det ikke skulle gjøres videre analyser av bygget.

BILLEDSERIE FRA INNSIDEN AV FJELLHEIM KAN DU SE HER!

Fjellheim fikk ordnet fasaden
Tore Moberg og Bevar Fjellheim er blant dem som har stått i bresjen for å bevare Fjellheim for fremtiden, og i desember 2020 sa også kommunen at de vil sikre forfallet i Fjellheim.

I budsjettvedtaket for 2021 ble det satt av 200.000 kroner som i første omgang skulle sikre videre forfall.

«Kommunedirektøren skal sikre at forfallet i Fjellheim vert stoppa ved å sikre oppvarming og dei mest utsette veggane og vindauga på bygget. Vidare skal ein kartlegge mogleg bruk og varig drift av bygget. Det er mange moglege aktørar og tenester som kan gjere god bruk av bygget sjølv om ein ikkje siktar på Oseanastandard.», skrev kommunedirektøren i fremlegget som ble vedtatt.

I høst ble det gjort en del arbeid på fasaden til Fjellheim, og i begynnelsen av september sto arbeidet ferdig.

– Vi har fått pusset veggene og malt vinduene på inngangssiden hvor det sto veldig dårlig til, og så er det gjort det samme på veggen som vender mot Byvegen, sa leder på eiendom drift, Dag Søfteland til NyttiOs.no i september.

I midten av september var også flere fra Bevar Fjellheim i sving med å få ryddet unna en del trær foran Fjellheim, etter godkjenning fra kommunen, noe Tore Moberg gledet seg stort over at de fikk lov til.

– Det er så godt å få lov å gjøre dette, det gjør meg veldig glad, sa Tore Moberg når NyttiOs.no møtte ham under ryddingen ved Fjellheim.

Vil rive og få opp boliger
Nå er vi godt inne i oktober, og neste torsdag skal formannskapet ta stilling til et nytt fremlegg fra kommunaldirektøren angående Fjellheim.

«Ut i frå den svært vanskelege økonomiske situasjonen for Bjørnafjorden kommune er det uråd å prioritera Fjellheim både når det gjeld investering og drift. I gjeldande reguleringsplan for Os sentrum er eigedomen der Fjellheim står avsett til bustadformål, med den føresetnad at ståande bygningar vert rivne. Med slik grunngjeving vert Fjellheim og vaktmeisterbustad vedtatt rivne», skriver kommunaldirektøren i fremlegget til vedtak.

Fjellheim fremstår nå som fin på fasaden over inngangen og mot Byvegen etter vedlikeholdet som var ferdig i september, men det ser ikke spesielt bra ut på baksiden og på siden mot vaktmesterboligen, og heller ikke boligen og området rundt ser spesielt bra ut.

Bibliotek og møteplass?
Engasjementet for Fjellheim er stort blant mange, også en del politikere, så kanskje er ikke siste ord sagt om den gamle storstuen.

Kunne Fjellheim for eksempel bli til et nytt hovedbibliotek med flere fasiliteter?

Bøker, en liten scene, en liten kafe, møterom, dataspill til barn og unge med mer. På sikt kunne nok dette bli bra butikk. I dag leier Bjørnafjorden kommune store arealer hos brødrene Aspenes i Os næringspark.

Alle foto: Jan Petter Svendal