Vil gi barn og unge rett hjelp til rett tid

Foto: Jan Petter Svendal

Slik innleder Bjørnafjorden kommune i en spørreundersøkelse om barn og unge og hvilke tjenester de ønsker.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Mandag sendte kommunen ut en spørreundersøkelse på SMS til alle som har barn og unge under 18 år i kommunen.

«Vi vil gi barn og unge rett hjelp til rett tid. Difor treng vi meir kunnskap om kva slags tenester barn, unge og deira føresette ønskjer og treng. Kan du hjelpe oss ved å svare på denne undersøkinga? Du er heilt anonym», skriver Bjørnafjorden kommune i mweldingen.

I desse dagar sender vi i Bjørnafjorden kommune ut ei spørjeundersøking på SMS til alle som har barn under 18 år i kommunen vår. 

Dersom du ikke har mottatt SMS, kan du gå til undersøkelsen HER

Tema for undersøkelsen er tjenester og tilbud til barn og unge.
Vi ønsker blant annet å vite hvilke tjenestetilbud som er aktuelle for foresatte og barn.

Kommunen vil gi barn og unge rett hjelp til rett tid, og så tidlig som mulig. For å oppnå dette, trenger de mer kunnskap om hvilke type tjenester og innhold barn og foreldre i Bjørnafjorden har behov for og ønsker seg. 

Spørreundersøkelsen er helt anonym og det er frivillig å delta.