Inviterer til kurs for pårørende

Et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demens.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

I november, over to dager og en kveld, blir det pårørendeskole i Bjørnafjorden kommune.

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

«Personen med demens kan bu i eigen heim eller på institusjon. Gjennom fagleg påfyll, plenums- og gruppesamtalar får du kunnskap om demens, og innsikt i kva følgjer sjukdomen kan gi for personen med demens, deg som pårørande og øvrig familie. Du møter andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området», melder Bjørnafjorden kommune.

Målet for pårørendeskolen er blant annet å gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer og innsikt i metoder for kommunikasjon, og bidra til at pårørende får bedre kjennskap til lover og retter.

Pårørendeskolen blir i kantinen på Luranetunet bu- og behandlingssenter, med en dagsamling og to kveldssamlinger.

Torsdag 4. november, kl. 9-15
Måndag 15. november, kl. 17.30-20.30
Måndag 22. november, kl. 17.30-20.30

På den første samlingen torsdag 4. november kommer Audun Myskja som er overlege og spesialist i allmennmedisin med doktorgrad i musikk for eldre med demens og andre sykdommer.

Kursavgift kr 200,- inkludert lunsj og frukt per deltakar/familie.
Les mer om kurset og meld deg på HER!