Støy og umerkede teiner

Foto: Jan Petter Svendal

En familie fortviler over å bli vekket opp nattetider ved Sperrevikveien.

  • Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

    Beboer i Sperrevikveien melder om  at hans familie stadig blir vekket opp om natten av motorstøy, sist gang natt til lørdag.

– Melder sier at det høres ut som store motorer, men at han ikke har sett kjøretøyene. Melder forteller at dette er et gjentagende problem. Til tross for hyppig patruljering av området, oppleves dette, sier politioverbetjent Anne Lyssand til NyttiOs.no.

Politiet har også fått melding om umerkede teiner på fjorden.

– Politiet i Bjørnafjorden følger opp saken, sier Lyssand.

Fiskeridirektoratet
«Fiskeredskap som står i sjøen skal være tydelig merke med eiers navn og adresse. Også sanke- og samleteiner skal merkes. Merket skal finnes på minst én av blåsene eller bøyene. På utstyr som ikke har blåse eller bøye, skal du selv merke».