Staten må ut med 37 millioner

Endalausmarka ved Lyshorntunellen. Foto: Jan Petter Svendal

Veidekke mener at fjerning av et deponi i Endalausmarka har ført til store ekstrakostnader.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Veidekke har hatt kontrakten på byggingen av veistrekningen E39 Svegatjørn–Rådal på 2,3 milliarder kroner. Det var i 2015 Norges største veikontrakt.

Store overskudd av stein-, myr- og jordmasser var planlagt å plassere i tre deponier i Endelausmarka, men i 2016 fikk Veidekke vite at det ene deponiet var tenkt til næringsareal og dermed ikke kunne brukes til jordmasser.

Veidekke mener dette har påført dem store ekstrakostnader, og de stevnet derfor Statens vegvesen i Bergen tingrett i fjor vår, skriver Bergens Tidende.

Fredag ble dom avsagt. Der får Veidekke medhold og tilkjennes 36,9 millioner kroner i erstatning fra staten ved Samferdselsdepartementet. I tillegg til dette kommer forsinkelsesrenter som pr. nå beløper seg til 5,6 millioner kroner, samt rundt 1,8 millioner kroner i sakskostnader.