Over 40 døde i arbeidsulykker

Arkivfoto: Jan Petter Svendal

I 2020 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Det ble registrert 41 dødsulykker i arbeidslivet i 2020. Dette er under gjennomsnittet for de siste ti årene, men samtidig det høyeste antallet dødsulykker siden 2017, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I 2020 registrerte Arbeidstilsynet 28 arbeidsulykker med dødelig utfall, mens Sjøfartsdirektoratet registrerte 13. Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet registrerte ingen arbeidsulykker med dødelig utfall i 2020.

En tredjedel av dødsulykkene er i transport og lagring
Det var flest arbeidsulykker med dødelig utfall innenfor næringsområdet transport og lagring i 2020. Området hadde 15 dødsulykker, og en må tilbake til 2009 for å finne flere arbeidsulykker med dødelig utfall på dette næringsområdet på ett år.

Dødsulykkene innenfor transport og lagring var for øvrig fordelt nesten likt mellom Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratets tilsynsområder i 2020, med henholdsvis 7 og 8 ulykker.

Fall vanligste arbeidsulykke
I 2020 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av omkring 20 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2020, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.