Jenter i basketak og mistenkelig mann

Foto: Jan Petter Svendal

Politiet måtte også bortvise mann fra en adresse.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Fredag i 10.30 tiden ble det meldt om en bil med mannlig fører i 50-årene som hadde tatt bilder av en innringers hus i Hjortestigen på Os.

– Bilfører hadde tatt seg opp mot huset til innringer. Innringer var ikke hjemme på aktuelt tidsrom, og det var er en nabo som varslet innringer. Politiet har ikke sett noe til bilen, eller mannen, og det er ikke avdekket hva formålet ved billedtakingen var, sier politioverbetjent Christine Grindstein til NyttiOs.no.

Politiet har ikke mottatt ytterligere opplysninger om tilsvarende atferd andre steder i distriktet.

Bortviste mann
Fredag i 20.30-tiden ble det meldt om ordensforstyrrelse på en privat adresse.

– To menn, en i 60 årene og en i 30-årene var involvert i hendelsen. Mannen i 30-årene fikk et pålegg om ikke å oppsøke den andre mannen frem til kl.08 i dag. Pålegget ble etterkommet.

Basketak på fest
Fredag i 23.30-tiden ble det meldt om amper stemning mellom noen tenåringer ved et festlokale i nærheten av Os sentrum.

– Det var noen ubudne gjester som det hadde oppstått amper stemning mellom, og noen jenter i tenårene var involvert i et basketak. Da politiet ankom stedet var det rolig. Ingen var alvorlig fysisk skadet, og ingen ønsket å anmelde noe på stedet. Politiet var på stedet for å forebygge ytterligere ordensforstyrrelser.