Nye fartsdempende tiltak

Foto: Jan Petter Svendal

Dersom hotellplanene ved Oseana blir gjennomført, må veien forbi Os Sjøfront 2 mest sannsynlig legges om.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Langs veien bort til Oseana ligger Os Sjøfront 2, dette har vært et utfordrende område for de som skal ut og inn til leilighetene i blokken.

I starten var det verken gangfelt eller fartsdumper, men det ble tidlig klart at dette var nødvending for å redusere farten forbi blokken.

Bjørnafjorden kommune har siden fått flere henvendelser fra borettslaget angående faren for gående i området, og har nå vært på befaring og gjort nye tiltak.

«Etter ei synfaring vil vi i første omgang snevra inn køyrebanen ved utgangene. Dette gjerast ved å setta opp faste trafikksylindre ut i gangfeltet», skriver Lisbeth Lunde Axelsen, Avdelingsleiar Samferdsel i et svarbrev til Os Sjøfront 2.

Sylindrene er kommet på plass ved inngangene,/ gangfeltene, men det kan bli flere endringer hvis det skal bygges hotell på tomten ved Oseana.

«Med bakgrunn i at det i dag er oppe planar om eit mogeleg
hotell på «hotelltomta», vil vi ikkje gjera større kostnadsdrivande endringar før dette blir avklart. Dersom hotellplanane blir gjennomført, må vegen sannsynlegvis bli lagt om», skriver kommunen i svarbrevet.

Kommunen har gjennomført en fartsmåling forbi blokken som viser at gjennomsnittsfarten er 24 km/t.

Nye sylindere er kommet på plass ved inngangene. FOTO: Jan Petter Svendal