4 av 5 handlet på nett

Skjermdump

Andelen er høyest blant de unge, mens de eldre har størst økning fra tidligere år.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

79 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år handlet på nett 1. kvartal 2021. Andelen er høyest blant de unge, mens de eldre har størst økning fra tidligere år, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Andelen av befolkningen mellom 16 og 79 år som sier de har handlet på nett de siste tre månedene , har økt med 11 prosentpoeng sammenlignet med samme måleperiode i 2020.

Stor økning i netthandelen det siste året
Som følge av koronapandemien har det det siste året blitt lagt store begrensninger på muligheten for å handle fysisk i butikk, noe som har medført at befolkningen har måttet handle på andre måter. Et alternativ, og for noen kanskje det foretrukne alternativet, er å handle på nett. Tall fra årets undersøkelse om Bruk av IKT i husholdningene viser at andelen i befolkningen som handler på nett er større enn noen gang, noe som underbygges av tall fra statistikken Omsetning i varehandel som viser en stor økning i netthandelen det siste året.

Størst andel blant de yngre, størst økning blant de eldre
Selv om det er de over 55 år som handler klart minst på nett, så er det til gjengjeld denne gruppen som har hatt den kraftigste økningen i netthandel det siste året. Samlet sett så har andelen som har handlet på nett i aldersgruppene 55-64 år, 65-74 år og 75-79år økt med hele 20 prosentpoeng sammenlignet med 2020.

Økningen i andelen som har handlet på nett føyer seg inn i en stigende trend de siste årene, men at det har vært en særlig stor økning siste året. Andelen som netthandler er størst blant unge og kvinner, men økningen har vært størst blant de eldre.

Nå blir det interessant å se om økningen i netthandelen er del av en trend med økt IKT-bruk og digitalisering i Norge, eller om netthandelen og IKT-bruken vil gå tilbake til nivåer vi så før koronapandemien.