Høyre, Ap og FrP fikk flest forhåndsstemmer i Bjørnafjorden kommune

Totalt kom det inn 7679 forhåndsstemmer i Bjørnafjorden kommune.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!


Det har vært en stor interesse for å forhåndsstemme rundt i Norge i forbindelse med årets Stortingsvalg, så også i Bjørnafjorden kommune.

Etter at forhåndsstemmene er talt opp i Bjørnafjorden kommune er Høyre en soleklar vinner med sine 1948 stemmer, mens det ikke skiller så veldig mye mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Ap fikk 1507 stemmer, mens Frp fikk 1481 stemmer.

Også Senterpartiet har fått bra med forhåndsstemmer, totalt 869, mens Sosialistisk Venstreparti har fått litt over halvparten av dette igjen, 490 stemmer.

Deretter kommer Kristelig Folkeparti med 326 stemmer, Miljøpartiet De Grønne har fått 272 stemmer, Rødt har fått 246 stemmer og Venstre 214 av forhåndsstemmene i Bjørnafjorden kommune.

Av de mindre partiene, har Demokratene fått 96 forhåndsstemmer, Industri og Næringspartiet har fått 71 stemmer, Pensjonistpartiet har fått 54 forhåndsstemmer og Partiet de Kristne har fått 23 stemmer.

Og i disse tider når det snakkes om bomstasjoner i kommunen, så har Folkeaksjonen Nei til Bompenger fått 5 forhåndsstemmer.

Rødgrønt flertall på landsbasis
Etter at over 1,6 millioner forhåndsstemmer på landsbasis er talt opp, viser de første prognosene at rødgrønn blokk like over klokken 21 har 88 av 169 mandater på Stortinget og dermed et foreløpig flertall. Omtrent halvparten av stemmene er foreløpig opptalt.