Her kan du stemme i Bjørnafjorden kommune

De fleste valglokalene har åpent fra klokken 09 til 21.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Dette er valglokalene i Bjørnafjorden kommune for stortingsvalget 2021 på valgdagen 13. september:

  • Eikelandsosen krins: Fjorden arena  – kl. 9-21 
  • Fusa-halvøyen krins: Fusa samfunnshus – kl. 9- 21
  • Lysekloster krins: Lysekloster barneskule – kl. 9-21
  • Nore Neset krins: Nore Neset ungdomsskule – kl. 9-21
  • Os Nord krins: Os idrettspark – kl. 9- 21
  • Os Sentrum krins: Os Aktiv – kl. 9- 21 
  • Søre Fusa krins: Søre Fusa skule – kl. 13- 21
  • Søre Neset krins: Lunde barneskule – kl. 9-21

    Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.