Vil ha pinnsvingjerde ved Lepsøykrysset

Foto: Jan Petter Svendal

«Det er ikke særlig hyggelig å kjøre forbi disse døde dyrene, vitende om at det mest sannsynlig dukker opp flere neste dag».

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Hvert år blir flere unge pinnsvin påkjørt og drept langs veien ved Lepsøykrysset.

«Det er ikke særlig hyggelig å kjøre forbi disse døde dyrene, vitende om at det mest sannsynlig dukker opp flere neste dag. En mulig løsning her kunne vært å sette opp gjerde langs kanten, slik at pinnsvinet ikke kan krysse veien i risiko av å bli påkjørt», skriver en innbygger i Os til Bjørnafjorden kommune.

Kommunen har sendt brevet videre til Statens vegvesen, som svarer at de er enig i at det er viktig å bevare de ulike artene langs vårt veinett, men viser blant annet til at pinnsvin ikke er på rødlisten i dagens situasjon.

«Mur langs veien har i utgangspunktet stor barrierevirkning siden de forhindrer dyrs muligheter til å bevege seg fritt. Med bakgrunn i stedlige trafikk- og terrengforhold, så er vår vurdering at det ikke vil
være så lett å få til gode tekniske løsninger for å hindre påkjørsel av pinnsvin i kryssområdet. Vi kan derfor ikke anbefale trafikksikkerhetstiltak rettet mot piggsvin her», skriver Statens vegvesen i svarbrevet til