Kommunen og næringsrådet inviterar til gratis næringsfrukost

FOTO: Jan Petter Svendal

Tema i Oseana blir blant anna sentrumsplan og kva som skjer i Lyseparken.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Bjørnafjorden kommune og Bjørnafjorden næringsråd inviterer det lokale næringslivet til næringsfrukost i Oseana fredag 17. september klokken 08-9.30.

– Næringsfrukost er eit arrangement med lang tradisjon i tidlegare Os kommune, men på grunn av pandemien er det først no vi kan vidareføre tradisjonen i Bjørnafjorden. Føremålet med arrangementet er å skape ein god møteplass for næringsliv og kommune, samt dele informasjon om korleis kommunen tenker kring næringsutvikling.

Tema på næringsfrukosten:

  • Kva skjer i Lyseparken?
  • Bjørnafjorden utviklingsselskap AS – nytt kommunalt aksjeselskap
  • Informasjon om sentrumsplan – status og framdrift
  • Slik jobbar Bjørnafjorden næringsråd