Innfører krav om høyhastighetsbevis på sjøen

Beviset gjelder for de som skal føre fritidsbåter og vannscootere som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Regjeringen har besluttet at det skal innføres et kompetansekrav for førere av fritidsbåter og vannscootere som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer. Det nye kompetansebeviset skal inneholde både en teoretisk og en praktisk del.

– Nå skal det stilles strengere kompetansekrav til de som kjører fritidsbåter med høy fart. Regjeringens overordnede målsetning med båtpolitikken er å legge til rette for et trygt båtliv, og vi har en visjon om at det ikke skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt. Derfor gjør vi disse endringene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Sjøfartsdirektoratet gjennomførte våren 2021 en høring av nytt regelverk for førere av fritidsbåter. Regelverket foreslo blant annet et eget kompetansebevis for førere av fritidsbåter som kan oppnå 50 knop eller mer. Det ble også foreslått en felles teoretisk del og deretter en modul som er tilpasset enten høyhastighetsbåt (typisk RIB) eller vannscooter. I tillegg ble det foreslått en aldersgrense på 18 år for å kjøre høyhastighetsbåter.

– Trygghet, sikkerhet og samhandling til sjøs må alltid ha stor oppmerksomhet. Uavhengig av regelverk og krav er det viktig at båtbrukere selv tar ansvar og utviser gode holdninger på sjøen, sier næringsministeren.

Det er viktig å sikre tilstrekkelig dekning av kurstilbydere og instruktører før nytt regelverk trer i kraft. For at båtførere og kurssentre skal ha god tid til å innrette seg etter de nye kravene, foreslås det at nytt regelverk trer i kraft våren 2023. Sjøfartsdirektoratet har i høringen anslått en kurskostnad på om lag 3 500 kroner.