Dagsonene er så å si ferdige

I hundre gjennom Endalausmarka. Foto: Jan Petter Svendal

Men mange elektrikere er i arbeid i tunellene mellom Svegatjørn og Rådal.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

For det blotte øyet ser den nye E39 mellom Svegatjørn og Rådal ferdig ut. Dagsonene er så å si ferdige med asfalt, skilting, veimerking og beplantning. Men i tunnelene pågår elektroarbeider for fullt. 

Lyshorntunnelen mellom Rådal og Endalausmarka er prosjektets lengste med en lengde på 9,3 kilometer. Hele 13 av 17 kilometer ny europavei skal gå i tunnel.

Vegvesenets største elektrokontrakt

Prosjektet har kontrakter på elektroarbeider og utstyr til en verdi av rundt en halv milliard kroner totalt, som omfatter bygging av alle elektrotekniske anlegg, styring, regulering og overvåking for hele E39 Svegatjørn–Rådal. 

Den største enkeltkontrakten er på 385 millioner kroner og arbeidene utføres av Magnus Thunestvedt AS og ABB. Når den fysiske delen elektroarbeidene er ferdige starter arbeidet med testing av utstyret for sikkerhetsgodkjenning før veien kan åpnes i 2022

– Arbeidet går i henhold til plan. Denne typen elektroarbeider er vi godt kjent med i vegvesenet. Men det som gjør det spesielt på dette prosjektet er volumet. Det er den største elektrokontrakten vegvesenet har inngått, og det er store mengder installasjoner og utstyr som skal på plass og testes. Elektroinstallasjonene utføres parallelt med anleggsarbeidene,  fortalte byggeleder for elektrokontrakten, Terje Gundersen til Statens vegvesen tidligere.

– Arbeidet er organisert slik at etter hvert som entreprenør er ferdig med deler av strekningen starter installasjon av elektrisk utstyr. Det krever mye koordinering, men gir effektiv gjennomføring, forteller Gundersen.

Høy fartsgrense krever mye sikkerhetsutstyr

Tunnelene er klassifisert med sikkerhetsklasse for motorvei. Utstyret som monteres er blant annet:

 • 125 km med elektriske kabler
 • 100 km fibernett
 • 27 km radiokabel
 • 5330 lysarmaturer
 • 1150 evakueringslys
 • 550 innvendig belyste skilt
 • 400 kameraer
 • 260 nødtelefoner
 • 100 ventilasjonsvifter
 • 200 nødstasjoner

Tar i bruk simulator for å teste

For å teste anlegget skal det benyttes en simulator. Denne simulatoren kan sammenligne de elektriske installasjonene som er prosjektert med det som faktisk blir montert på anlegget. På denne måten kan man avdekke eventuelle avvik og feil på et tidlig tidspunkt. 

Åtte minutter

Når veien åpner vil det ta ca åtte minutter å kjøre mellom Svegatjørn og Rådal.  Deler av veien får fartsgrense på 100 kilometer i timen. Det er den første veien som får tresifret fartsgrense i Vestland Fylke.

Fakta om prosjektet:

 • Bakgrunn: Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge ny hovedvei mellom Os og Bergen. Prosjektet omfatter også ny fylkesvei fra kryss i Endelausmarka til Åsenvegen.
 • Lengde: 16 250 meter ny E39
 • Omfang: Totalt 18 000 meter hovedvei, 1 300 meter ny fylkesvei med gang- og sykkelvei.
 • Finansiering: Bompenger, Stat
 • Totalkostnad: 6,50 milliarder (2014)
 • Oppstart: 2015
 • Planlagt åpnet: 2022

  Alle foto: Jan Petter Svendal