Hyttesalget økte med 40 prosent

Illustrasjonsfoto: Jan Petter Svendal

4 500 hytter og fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 2. kvartal 2021.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

4 500 hytter og fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 2. kvartal 2021. Det er 40 prosent flere enn i 2. kvartal 2020. Salget av boliger økte med 15 prosent.

Omsetning av hytter og fritidsboliger i fritt salg økte med minst 30 prosent i alle fylkene sammenliknet med 2. kvartal i 2020.

«Den største prosentvise veksten hadde Rogaland, med en økning på 67 prosent. Omsetningen i 2. kvartal 2020, som var det første kvartalet som var preget av koronapandemien, og som er det kvartalet vi sammenlikner med her, økte også sammenliknet med året før» melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Flest hytter skiftet eier i Viken og Oslo og i Innlandet, henholdsvis 1 000 og 830. Den høyeste gjennomsnittsprisen per omsetning hadde Vestfold og Telemark, med 3,3 millioner kroner.

I fjellhyttekommunene Vinje, Hol og Hemsedal ble det solgt henholdsvis 81, 77 og 75 hytter i 2. kvartal 2021. Blant de 20 hyttekommunene med flest tinglyste salg i 2. kvartal hadde Hemsedal og Kragerø de høyeste medianprisene , henholdsvis 5,1 og 4,8 millioner kroner.

Økt boligsalg i nesten hele landet

I alt ble det solgt 34 700 selveierboliger og borettslagsboliger i fritt salg i 2. kvartal 2021. Salget av selveierboliger økte betydelig i alle fylker unntatt Vestfold og Telemark, der det var en liten tilbakegang fra tilsvarende kvartal i 2020. Flest boliger ble solgt i Viken, i alt 6 700 selveierboliger og 1 600 borettsleiligheter. Oslo har de høyeste prisene, og kjøperne måtte i gjennomsnitt ut med 7,4 millioner kroner for en selveierbolig og 4,6 millioner kroner for en borettslagsbolig.