Voksne nordmenn er dårligst på å svømme i Skandinavia

Foto: Redningsselskapet

For å bli ansett som svømmedyktig skal en person blant annet være i stand til å svømme 200 meter.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Bare 6 av 10 voksne nordmenn oppgir at de kan svømme 200 meter eller lenger, ifølge en ny undersøkelse utført for Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund.

den ferske undersøkelsen om voksne nordmenns svømmeferdigheter svarer kun 64 % over 18 år at de kan svømme 200 meter. Tilsvarende tall i Danmark og Sverige er henholdsvis 73 % og 86 %.

— Dette er tall som samsvarer med drukningsstatistikken, som viser at flere omkommer av drukning i Norge enn i våre naboland (antall ulykker per capita), sier Tanja Krangnes, fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet (RS).

Før sommeren ble også svømmeferdighetene til norske 10-åringer undersøkt. Den undersøkelsen viste at bare 4 av 10 kan svømme 200 meter. Også det er soleklart dårligst i Norden.

— Å tilegne seg gode svømme- og livredningsferdigheter tidlig, samt å kunne vurdere risiko forbundet med vannaktiviteter, er helt avgjørende for å komme nærmere visjonen om at ingen skal drukne, sier Krangnes.

Skolesvømming redder liv

Over halvparten av foreldrene som har svart på undersøkelsen mener at barna i hovedsak bør lære å svømme i skoletiden. Samtidig oppgir kun én av fire at de selv gjorde nettopp det; Lærte å svømme mens de gikk på skolen.

— Å lære å svømme som barn kan ikke være avhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og om foreldrene selv er svømmedyktige. God svømmeundervisning i skolen vil redde liv, sier Jan Kjensli, utviklingskonsulent i Norges Svømmeforbund (NSF).

Både NSF og RS ber nå skoleeierne om å sørge for at lærerne får den kompetansen de trenger, og at det settes av nok timer til å gjøre alle elevene svømmedyktige.

— Frivillige organisasjoner bidrar gjerne med både kurs for lærerne og undervisningsopplegg, sier Kjensli.

Vil ha nullvisjon

I løpet av første halvår i 2021 omkom 29 personer i veitrafikken. 39 personer druknet i tilsvarende periode. 2021 kan fort bli året der vi for første gang opplever at det omkommer flere personer i drukningsulykker enn i trafikkulykker.

— Vi oppfordrer Stortinget til å vedta en nullvisjon for drukningsulykker og en nasjonal tiltaksplan for drukningsforebygging i den kommende stortingsperioden. Etter at nullvisjonen for drepte og hardt skadde i veitrafikken ble vedtatt i 2002 er det gjort et fantastisk godt arbeid som vi kan overføre til drukningsforebygging, sier Krangnes.