Skal bygge bomstasjoner på Bahus og i Nordvik

Foto: Jan Petter Svendal

I 2022 åpner den nye firefeltsveien mellom Os og Bergen, og da trengs det nye bomstasjoner på sideveiene. 

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

«Statens vegvesen skal altså etablere to automatiske bomstasjoner på sideveinettet til E39. De ligger på eksisterende E39 ved Bahus og på fylkesveien i Nordvik», skriver Veier24.

I tillegg skal det bygges en teknisk bod på ny E39 i Endalausmarka.

Disse oppdragene er nå lagt ut på anbud, og skal stå ferdig til 1. mars 2022. Anbudsfristen er satt til 24. september.

Oppdraget beskrives slik:

  • Bygging/klargjøring av nye bomstasjoner på sideveinettet til E39 Svegatjørn-Rådal. Her inngår bygging av ny infrastruktur i form av elektro- og fiberframføring, skiltportaler som bomstasjonsutstyret skal festes i, og teknikkhus og styreskap. Selve innkrevingsutstyret leveres og monteres av bompengeselskapet Ferde.
  • Bygging av støyskjerm i Rådal, ved fylkesvei 546 Fanavegen.
  • Arbeid med å fjerne eksisterende skilt utenfor anleggsområdene på K10- og K11-kontraktene. Det er snakk om skilt som ikke kan fjernes av disse kontraktenes entreprenører.