Regner med å få på plass parkeringsavgift i nær fremtid

Arkivfoto: Jan Petter Svendal

Og det er en grunn til at bommene står nede om natten og tidlig morgen på parkeringsplassene hvor Statoil tidligere holdt til.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Parkeringsplassen hvor Statoil tidligere holdt til ved Os sentrum, var fylt opp tidlig på morgenen med biler fra pendlere, men med bommene på plass, var det meningen at også handlende i Os sentrum skulle få mer parkeringsplasser.

På spørsmål i et brev til kommunen fra en innbygger som vil bruke parkeringsplassen på «Statoil-tomten», om hvorfor bommene er nede på natten og tidlig morgen, svarer kommunen at det er for å unngå at pendlere fyller den opp og blir stående hele dagen.

«Denne parkeringsplassen opnar bommane kl 0800, og stenger ca 2300. Dette er gjort for at plassen ikkje skal bli fyllt opp med pendlerbiler. Før bommane kom opp, var plassen full før kl 0800», skriver Lisbeth Axelsen i Bjørnafjorden kommunen i et svar til henvendelsen.

Bilføreren etterlyser også informasjon om åpningstider og betaling.

Parkeringsavgift i nær framtid
Som veldig mange vet, så er det ikke avgift for å stå parkert på Statoil-tomten i dag, men det blir det nok en endring på når det nye parkeringshuset åpner oppe ved Os ungdomsskule i høst.

«Inntil vidare er det ikkje avgift for å stå parkert her. Vi reknar med at vi får på plass ein ordning for parkeringsavgift i nær framtid», skriver Axelsen i svarbrevet til henvendelsen.

2 timers parkering i sentrum

Etter at NyttiOs. No la ut saken lørdag morgen har det vært et stort engasjement på Facebook siden vår, også fra politiker og ordfører

«Planen er 2 timer gratis parkering i sentrum, og 12 timer gratis utanfor sentrum. Det er veldig bra Då får vi endeleg løyst problemet med at folk som jobbar i sentrum blokkerer parkeringsplassar heile dagen, og dermed øydelegg for handelsstanden og kundane deira. Dette er gode nyheiter», skriver pilitiker Gisle Hesjedal (AP)