Os eller Bjørnafjorden?

Foto: Jan Petter Svendal

Det er jo ennå skiltet til Os kommune, men nå ber Bjørnafjorden kommunen veivesenet om å ta tak.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.no på Facebook)

Os kommune ble til Bjørnafjorden kommune 1. januar 2021, men kanskje ikke i Statens vegvesen? For de har ennå ikke klart å fjerne det gamle skiltet langs E39 på Søfteland.

«Bjørnafjorden kommune har blitt merksame på at det langs E39 Byvegen på Søfteland retning Os står eit henvisningsskilt til eit offentleg informasjonsskilt som ikkje lenger er relevant. Skiltet henviser til eit informasjonsskilt for Os kommune. Os kommune slutta å eksistere 1.januar 2020 då den gjekk inn i Bjørnafjorden kommune saman med det som tidlegare var Fusa kommune, skriver Bjørnafjorden kommune i et brev til Statens vegvesen.

Bjørnafjorden kommune anmoder Statens Vegvesen om å ta ned det aktuelle skiltet langs E39 på Søfteland.