– Ansatte har rett på å få vite når de skal jobbe

Foto: LO

LO sin sommerpatrulje melder om noe svikt i orientering om verneombud og om vaktlister i Bjørnafjorden kommune.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.no på Facebook)

I perioden 28. juni – 16. juli har LO sin sommerpatrulje vært på veien i hele landet, også i Bjørnafjorden kommune.

– I hele Vestland besøkte vi til sammen over 900 ungdommer på arbeidsplassen. Vi fikk snakket med ca 15 unge ansatte i Bjørnafjorden kommune. De fleste av disse var i området rundt Os, men vi snakket også med et par stykker i Fusa, sier Miriam Jordal Sorø som er faglig ungdomssekretær.

Stort sett er det bra for de unge på arbeidsplassene både i Bjørnafjorden og i resten av Vestland.

– Likevel har vi avdekket en del brudd på de arbeidsplassene vi har vært på. Vi ser at det fortsatt er så mange som en tredjedel av ungdommene vi snakker med, som ikke vet hvem som er verneombud på arbeidsplassen.. Verneombudsordningen og det at unge arbeidstakere kjenner til sitt verneombud er viktig, fordi ungdom er overrepresentert i statistikkene rundt yrkesskader og arbeidsulykker.

I Bjørnafjorden så de spesielt at det var flere ungdommer som ikke fikk vaktlistene i tide.

– Vaktlister skal være på plass minst to uker i forveien, og dette var det flere bedrifter i Bjørnafjorden som slurvet med. Ansatte har rett på å få vite når de skal jobbe, slik at de har forutsigbarhet og kan planlegge fritiden sin, sier Miriam Jordal Sorø.