Vinglete kjøring og sammenstøt

Arkivfoto: Jan Petter Svendal

Bilfører var borti på Sandvikvåg, ble stanset i Os.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

I 14-tiden lørdag fikk politiet i melding om vinglete kjøring ved Sandvikvåg fergeleie, hvor fører hadde et lite sammenstøt med autovern.

– Ingen personskade. Bilfører var en kvinne i 70-årene, som ble stoppet i Bjørnafjorden. Det var synlige merker på bilen, og etter samtale med bilfører fremstod det tvil om helsekrav til å føre bil var oppfylt. For å unngå at noer mer skulle skje på veien, ble førerkortet pålagt innlevert, sier politioverbetjent Christine Grindstein til NyttiOs.no.

Politiet kan tilbakekalle førerkortet hennes i og med det er opptrådt uaktsomt i trafikken, og det er tvil om helsekravet til å føre motorvogn er oppfylt.

– Alle har en selvstendig plikt til å vurdere om en er skikket til å kjøre motorvogn på en trygg måte jf. vtrl § 21. I tillegg kan politiet gi pålegg om legeundersøkelse eller ny førerprøve dersom det er skjellig grunn til å tro at bilfører ikke oppfyller vegtrafikklovens krav til helse.

Forvaltningssaken er sendt førerkortkontoret i Vest politidistrikt for vurdering.