Giskaboden eller paktaren?

Her bygges det nytt parkeringshus som skal stå ferdig til høsten. Foto: Jan Petter Svendal

Kommune får en del forslag på hva det nye parkeringshuset bør hete.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.no på Facebook)

Kommunen gikk nylig ut og ba om navneforslag på det nye parkeringshuset som bygges på grusbanen ved Os ungdomsskule.

Og det mangler ikke på forslag, om alle er like gode, skal være usagt.

Navn som Kyrkjeflaten parkering, Osøyro bilpark, Paktaren, Giskaboden og Os-garasjen er blant annet kommet opp fra bygdefolket.

Kommunen har også bedt Språkrådet om hjelp.

Og i brevet til Språkrådet skriver kultursjef Erik Vangsnes at de mest aktuelle navnene å bygge videre på er Os, Giskavollen og Landboden.

«Har de innspel til namnevalet? Særleg med tanke på alternativa Landboden og Giskavollen er det interessant å få dykkar tolking», skriver kultursjefen til Språkrådet.

Kommunen har tanker om flere parkeringshus i fremtiden.

«Det er truleg eit poeng å finna eit namn som knyt anlegget til den faktiske plasseringa» skriver Vangsnes i brevet til Språkrådet.