Økende reisevirksomhet

Foto: Jan Petter Svendal

Økningen er størst på reiser til og fra utlandet på Avinor sine lufthavner.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Sammenlignet med fjoråret økte passasjertrafikken over Avinors lufthavner med 45,5 prosent i juni. Økningen var størst på reiser til og fra utlandet,  med en oppgang i antall passasjerer på 71,8 prosent. På innenlandsreiser var økningen 44,4 prosent. 

Sammenlignet med normalåret 2019 er det en nedgang i antall reiser i juni 2021 på totalt 70,7 prosent. Nedgangen er størst på utenlandsreiser, med en reduksjon i antall reiser på 93,2 prosent, sammenlignet med 2019. På innenlandsreiser er nedgangen på 53,7 prosent.