Grisekjøring med tohjulinger

Lensmann Oddbjørn Dyrdal Foto: Jan Petter Svendal

Politiet får flere klager.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.no på Facebook)

Trafikk er en utfordring for politiet om dagene.

– Stort sett er det klager fra flere steder i vår kommune, hvor voksne/ foreldre melder om «grisekjøring» med tohjulinger (moped og motorsykler) , i sitt nærområde. De er redd for at det skal skje ulykke, særlig da det er mye barn ute og leker i de aktuelle områder, sier lensmann Oddbjørn Dyrdal til NyttiOs.no.

Politiet følger med og vil følge opp.

– Dette vil politiet følge opp så god vi kan, og sanksjonere mot slik adferd, sier Dyrdal.