Os Røde Kors trenger flere besøksvenner

Kjersti Gylløw i Os Røde Kors. Foto: Jan Petter Svendal

Pandemien har gjort at Os Røde Kors får flere henvendelser om besøksvenner en noen gang tidligere.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Besøkstjenesten er en gruppe i Os Røde Kors sin beredskapsorganisasjon og bygger sin virksomhet først og fremst på hjemmebesøk, men også hos noen på institusjoner.

Besøksvenner har også trallesalg og holder bingo på Luranteunet, men under pandemien har dette ikke vært mulig.

Stort behov for nye besøksvenner
Os Røde Kors sin viktige besøkstjeneste har i over 40 år besøkt eldre og ensomme hjemme og på institusjoner. Under pandemien har besøkstjenesten merket en enda større etterspørsel, så nå er det mer enn noen gang behov for flere besøksvenner.

– Vi har rundt 40 besøksvenner i dag, men vi ser at dette er for lite, og går derfor ut og ber enda flere om å melde seg til dette givende frivillige arbeidet, sier Kjersti Gylløw i Os Røde Kors besøkstjeneste til NyttiOs.no.

– Vi er stort sett bare kvinner i besøkstjenesten i dag, og ber derfor også menn om å melde seg.

Økt etterspørsel under pandemien
Hvordan har det gått med besøkstjenesten under pandemien?

– Vi har hatt stor aktivitet under pandemien, men med veldig strenge smitteverntiltak. Ikke alle har kunnet gå på besøk, men da har telefonen vært en grei måte å holde kontakten på. På institusjoner har vi hatt liten aktivitet under pandemien, grunnet strenge regler, men vi håper å kunne gjører mer fremover, sier Gylløw.

– Pandemien har gjort at enda flere trenger besøksvenner. Det er mye ensomhet blant de eldre, så vi håper det er en del osinger som vil melde seg til å være med å bidra som besøksvenn.

De som melder seg som besøksvenn vil få et kurstilbud fra Os Røde Kors besøkstjeneste, før de så får en venn de skal besøke en times tid i uken.

For mer informasjon, ta kontakt med Kjersti Gylløw på kjersti.gyllow@rodekors.org eller mobil 91520937