I dag skal 4 kilometer med sjøledning senkes

IMC Diving AS inne i Vargavågen. Foto: Jan Petter Svendal

Omfattende arbeid som pågår mellom Vargavågen og Kuhnlevika.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Bjørnafjorden kommune meldte mandag morgen om «arbeid i sjø, fra Vargavågen til Kuhnlevika i perioden 21. – 23. juni.

Det er entreprenør IMC Diving AS som i tre dager denne uken legger ca. 4 kilometer med sjøledning mellom Vargavågen og Kuhnlevika

Den nye ledningen skal overføre avløpsvann fra Halhjem til Ohara.

Mandag lå sjøledningen i dagen, og det pågikk omfattende arbeid hele dagen i Vargavågen.

Les også: Bygger ny pumpestasjon i Vargavågen


Tirsdag holdt de på med sammenkobling og posisjonering av sjøledningen nærmere Kuhnlevika, men også inne i Vargavågen på slutten av dagen.

I dag er etter planen siste dagen med arbeid i dagen. I dag skal IMC Diving AS senke den 4 kilometer lange ledningen, og etter planen skal de være ferdig inne klokken 17.

Tilkomst til Vargavågen og Os Båtklubb har vært åpen disse dagene, og er det også i dag, mens for båtene som ligger på andre siden i innseilingen til Varga er det veldig lite passasje.

Hele arbeidet omfatter:
* Ny pumpestasjon i Vargavågen
* Ny pumpestasjon i Auredalen, med pumpeledning til Vargavågen
* Ombygging av Halhjem Renseanlegg til pumpestasjon
* Sjøledning fra Vargavågen til Kuhnlevika for overføring til Os Hovedavløpsreinseanlegg (OHARA)
* Diverse arbeid: Nedsetting av vannkummer/utskifting av eksisterende vannledning i krysset Bjørnavegen/Halhjemsmarka