Skal legge 4 km med sjøledning

Arbeidet vil pågå de neste dagene.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Bjørnafjorden kommune melder om «arbeid i sjø, fra Vargavågen til Kuhnlevika, 21. – 23. juni.

– Entreprenør IMC Diving AS skal denne veka legge ca. 4km sjøleidning mellom Vargavågen og Kuhnlevika, for Bjørnafjorden kommune.

Leidninga skal overføre avløpsvatn frå Halhjem til OHARA.

I forbindelse med arbeida, vert det varsla om arbeid i sjø og stengt tilkomst til sjølinje mellom Ferstadvågen (nr. 250) og Vargavågen (Vargahola/naust Torkjelsvegen): Måndag 21. juni frå ca.kl.10 til onsdag 23. juni ca.kl.17.

Tilkomst til Vargavågen og Os Båtklubb skal haldast åpen.

Forventa framdrift:

  • Måndag 21. juni: Midlertidig lagring mellom Ferstadvågen og Vargavågen (Vargahola)
  • Tysdag 22. juni: Samankobling og posisjonering
  • Onsdag 23. juni: Seinking av leidning frå Vargavågen til Kuhnlevika