Interaktive skjermer fører til ulykker

– Når halvparten av bilistene har hatt oppmerksomheten på skjermen og ikke på veien, er det alvorlig.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Halvparten har opplevd at den interaktive skjermen har tatt oppmerksomheten bort fra kjøringen, en betydelig forverring fra i fjor.

– Når halvparten av bilistene har hatt oppmerksomheten på skjermen og ikke på veien, er det alvorlig. Dette kommer i tillegg til mange andre forstyrrelser som mobilbruk, bruk av sosiale medier og selfies bak rattet, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF (Trafikksikkerhetsforeningen).

Gjensidige og TSF har via Ipsos gjennomført en stor undersøkelse med hele 3.500 bilister. Den viser at en fjerdedel av de som har blitt forstyrret av skjermen har opplevd farlige situasjoner på grunn av det. Halvparten av norske biler har touch screen.

3 prosent av alle ulykker knyttes til skjermbruk
– Dessverre har bilkjøring ikke blitt et fristed der man kobler ut bruk av skjermer, mobil, nettbrett og annet, sier kommunikasjonssjef Marie Brudevold i Gjensidige. 4 av 10 av de som har opplevd ubehagelige eller farlige situasjoner på grunn av interaktiv skjerm, mener det førte til ulykke eller uhell. Regner man om til alle som kjører bil utgjør dette 3 prosent.

– Vi er svært urolige over utviklingen, sier Brudevold. Hun hadde håpet på bedre tall, men er ikke overrasket. Tangstad-Holdal og Brudevold anser uoppmerksomhet bak rattet nærmest som en «folkesykdom». De mener trygge trafikkmiljø, holdningsarbeid, politikontroller og annet må intensiveres for at ikke flere liv skal gå tapt som følge av dette.