Her blir det kafedrift

Os Asvo skal drive både kantine og kafe i rådhuset.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Det har vært en del diskusjoner, og politikere er langt fra enige, men på torsdagens kommunestyremøte i Bjørnafjorden kommune ble det flertall for at kantinen som drives av Os Asvo skal flyttes ned på gateplan, og at det også skal bli kafedrift for osingene.

Med stemmene fra Ap, Sp, Krf, Mdg, Sv, H, en Frp og en uavhengig ble det altså flertall for at kantine og kafedrift flyttes ned på gateplan ved hovedinngangen til rådhuset.

Utenom den ene for fra Frp, stemte resten av gruppen i mot, og det samme gjorde en uavhengig.

Arbeiderpartiet sin gruppe gikk altås inn for å flytte kantinenned og at det samtidig åpnes for kafedrift.

«Vi argumenterte med at størrelsen på arbeidsmarkedet for personer med nedsatt funksjonsevne er politisk bestemt. Da har vi som kommune et samfunnsansvar å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv», skriver Gisle Hesjedal (Ap) på Facebook..

Frp sin gruppe mente at dette burde ut på anbud, men det var generelt i mot å flytte kantinen ned på gateplan.

«Frps fokus i denne saken er at vi bør beholde de publikumsfunksjonene vi i dag har på gateplan i rådhuset med resepsjon, mindre møtelokale for raske konsultasjoner osv», skriver Terje Søviknes på Facebook.

Et enstemmig kommunestyre var ellers enige om et tilleggsfremlegg fra Høyre, om prosessen videre, og å holde formannskapet orientert.