Slik kan du bruke koronasertifikatet innenlands i Norge

Koronasertifikatet innføres for innenlandsbruk ved trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Koronasertifikatet kan da benyttes på større arrangementer og kystcruise innenlands. Ved større arrangement likestilles en negativ koronatest med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19. 

– Vi har levd lenge nå, uten at mange av oss kan samles og dele store opplevelser sammen. Nå får vi igjen for å ha vært forsiktige og for at stadig flere av oss er vaksinerte. Koronasertifikatet er allerede i bruk på grenseoverganger. Nå tar vi det i bruk på større arrangementer og kystcruise innenlands. Det betyr at vi snart kan gå på store konserter, teater, fotballkamper og festivaler. Dette er et viktig skritt på veien tilbake til hverdagen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Koronasertifikatet skal benyttes for å gi lettelser, ikke sette begrensninger. Det er et viktig prinsipp for regjeringen at koronasertifikatet skal gi fordeler – også for ubeskyttede. Hovedregelen er at en negativ koronatest skal likestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19.

– En koronatest er et øyeblikksbilde. Derfor er en test gyldig i kun 24 timer i koronasertifikatet. Arrangørene må inngå avtaler med leverandører som tilbyr hurtigtesting, slik at det i praksis blir mulig å få testresultatet i et koronasertifikat. Vi innfører et krav for større arrangementer am at deltakere skal vite hvor de kan testes, sier Høye.

For å øke testkapasiteten jobber regjeringen med å få på plass en ordning hvor private testleverandører nå kan få refusjon fra staten for testing til koronasertifikat. Testingen blir derfor betalt av staten, og blir ikke belastet arrangør eller deltakere.

– Det betyr at for de fleste som har behov for en test for å få grønt sertifikat, vil en kunne gå på en teststasjon og disse testene vil bli tatt med hurtigtest slik at svar foreligger raskt, i god tid før arrangementet. Vi vil sammen med Kulturdepartementet invitere til et møte med næringen. Der vil vi svare på alle spørsmålene de har om arrangementer og testing og kontroll av koronasertifikat slik at de kan begynne å planlegge, sier Høie.

Koronasertifikatet vil være grønt dersom du er fullvaksinert, det har gått mer enn tre uker siden første vaksinedose, du har gjennomgått covid-19 eller det er mindre enn 24 timer siden du fikk et negativt prøvesvar.

Koronasertifikatet tas i bruk i forbindelse med trinn 3 i gjenåpningsplanen.

Bruken av koronasertifikatet skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for å ha restriksjoner.