Rekordhøy alkoholomsetning

Foto: Jan Petter Svendal

Men det betyr ikke nødvendigvis at vi drikker så mye mer.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Siden koronapandemien kom til Norge har vi sett store endringer i norsk varehandel.

Innenfor alkoholomsetningen har det også vært betydelige økninger for alle varegrupper. I 1. kvartal 2021 økte omsetningen av øl målt i alkoholliter med 17,7 prosent, og rusbrussalget økte med 40,7 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2020.

Økt omsetning av alkohol under koronapandemien betyr ikke nødvendigvis at nordmenn drikker mer. Alkoholstatistikken inkluderer nemlig ikke alkohol vi kjøper i utlandet eller på tax-free.

– Det meste av økningen i salget av alkohol det siste året handler nok om at vi har vært nødt til å kjøpe alt av alkohol på de vanlige utsalgsstedene i Norge. SSBs helsestatistikker viser at drikkevanene våre er uendret, sier Stian Elisenberg i SSB.

Dette viser seg også i tallene for grensehandel og detaljhandel. Grensehandel som aktivitet har så godt som utgått for nordmenn det siste året, og statistikken viser et fall på 97,7 prosent i antall kroner vi har lagt igjen over grensen.

– Vi ser også tydelig at enkelte grupper i detaljhandelen har økt kraftig siden koronakrisen startet. Fra 2019 til 2020 økte dagligvarehandelen og butikkhandelen med vin og brennevin med henholdsvis 17,4 og 27,7 prosent, sier Stian Elisenberg.

Vareliter per innbygger
Ser vi på omsetning målt i vareliter per innbygger 15 år og over for vin og brennevin får vi en prosentvis økning på 23,9 og 15,8 sammenlignet med 1. kvartal 2020. Dette er kanskje ikke så overraskende for de som har sett de enorme køene utenfor vinmonopolets utsalgssteder den siste tiden.

Varegruppen med høyest prosentvis vekst er rusbrus, som har økt fra 0,84 til 1,16 vareliter per innbygger sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette tilsvarer en prosentvis vekst på hele 38,1 prosent.