Sykepleiere på Kysthospitalet tatt ut i streik

Fra fredag morgen ble streiken utvidet til å gjelde flere sykehus.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Hovedorganisasjonen Unio har gått til streik i tariffområdene KS, Oslo kommune, og i Spekter som organiserer sykehusene.

– Det er beklagelig at vi måtte gå til streik, men arbeidsgiverne ga oss ikke noe valg. Hvis de hadde kommet oss i møte med et bedre lønnstilbud, kunne streik vært unngått, sa forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal da streiken var et faktum 27. mai.

Kravet er klar reallønnsvekst for medlemmene, og det pekes særlig på utfordringene med å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i kommunene.

Fra 2. juni ble streiken trappet opp, slik at over 22 500 Unio-medlemmer i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, bibliotek og andre offentlige virksomheter nå er i streik over hele landet.

Fra i dag 4. juni er det også streik i sykehusene, som organiseres i tariffområdet Spekter.

35 ansatte ved Helse Bergen er blant de som er tatt ut.

Institusjonene som er rammet er Kysthospitalet Hagevik, ulike poliklinikker, labaratorium og røntgen på Voss.

Streiken vil føre til at flere operasjoner vil bli utsatt, og dette rammer særlig Kysthospitalet.

– To til tre operasjoner for dagen kan bli utsatt, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen til NRK Vestland.

Sykehuset vil kontakte de pasientene som blir rammet.

Trappet opp
Sykehusstreiken ble trappet opp med 300 medlemmer torsdag 10. juni, og nå er 607 Unio-medlemmer i streik. Opptrappingen skjedde ved de samme sykehusene som allerede var berørt av streiken.

Onsdag 16.juni ble streiken avsluttet
Da Unio Spekter ble kalt inn til arbeidsministeren onsdag med trussel om ny tvungen lønnsnemnd, bestemte forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen seg for å stenge den veien. – Nå er vi tatt i tvungen lønnsnemnd to ganger på rappen. Da vi var hos statsråden, var det helt klart at vi ikke ville få streike videre ved sykehusene. Da bestemte vi oss for heller å be om en frivillig nemnd. Det gir oss flere muligheter, sier Larsen.

Hun understreker at streikeviljen hos medlemmene fortsatt var stor, men at Unio måtte ta ansvar når tvungen lønnsnemnd var det eneste andre alternativet som lå på bordet.

– Denne våren har vi fått opp en viktig debatt om frontfaget og de begrensinger det legger på våre medlemmers mulighet til å forhandle opp lønnen. Både ledende kommentatorer og politikere på Stortinget har pekt på det Norsk Sykepleierforbund og Unio har sagt i lang tid.