To tonn klar for bruk

Foto: Jan Petter Svendal

Og med rundt 15 grader i sjøen, gikk det ikke lange tiden før den nye badebryggen ble tatt i bruk.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

For ca to uker siden fikk NyttiOs.no tilbakemelding om at vi vet mer neste uke, så hørte vi ikke noe mer, og en ukes tid senere kom den nye badebryggen på plass.

Og det er en mye mer robust enn den som var der tidligere, og som til tider ble fjernet, siden mange badenende prøvde å velve den, noe som kan kunne ført til ulykker.

Den nye bryggen som kom på plass i dag er på hele to tonn, og det skal veldig mye til for å velte den.

Bjørnafjorden kommune deltar i et pilotprosjekt om testing av den nye badebryggen med stupebrett, utviklet av HR-bryggen AS på Straume (Litlesotra).

Arbeidsbåten til Bergen og omegn friluftsråd, Frifant fikk lagt ut og fortøyd bryggen utennfor stupebrettet.

«Vonleg vil den verta eit flott supplement for dei badande i Mobergsvikjo. Samtidig kan me hauste gode erfaringar med patenten. Takk til Bjørnafjorden kommune, og HR-Bryggen AS». skriver Bergen og omegn Friluftsråd på sin Facebookside.

Foto: Jan Petter Svendal