Laksefisket har startet – Statens naturoppsyn kontrollerer nye regler

Foto: Statens Naturoppsyn

Statens naturoppsyn intensiverer nå oppsynet for å beskytte sårbar villaks mot ulovlig fiske.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

– De som fisker ulovlig, stjeler fra fellesskapet. Dette er miljøkriminalitet som kan ha store konsekvenser for sårbare villaksstammerNå intensiverer vi kontrollen på fisket langs hele kysten i samarbeid med politiet, Fiskeridirektoratet og Kystvakta, sier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn.

Resultater fra kontroller vil bli formidlet på Miljødirektoratets twitterkonto.

Nye regler for laksefiske

I år ble det vedtatt nye regler for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø. Blant annet er antallet elver som er åpnet for fiske redusert fra 1030 til 440.

Se de nye fiskereglene her.

Bakgrunnen for regelendringen er å beskytte sårbare laksebestander mot overbeskatning, og for å sikre grunnlaget for et høstbart overskudd også i framtiden. Norge har et særlig ansvar for forvaltning av villaksen, og mange laksebestander i Norge er truet.

Les mer om status for villaksen på Miljøstatus

Ber om tips fra publikum

– Basert på antall tips og tilbakemeldinger vi har fått hittil, er det tydelig at folk synes at ulovlig fiske er ugreit. Vi oppfordrer alle til å tipse Miljødirektoratet eller politiet hvis de oppdager mulig ulovlig fiske, sier Kjørstad.

Du kan sende inn tips om ulovlig fiske på Miljødirektoratets nettsider: Tips Miljødirektoratet om ulovlig fiske.

Senest onsdag gjorde Statens Naturoppsyn beslag av ulovlig flytegarn i Vestland (Askrova). Garnet var umerket, ca. 40 m langt og 6 m dypt. Maskevidde 35 mm. Alle garn skal senkes minst 3 m under overflaten på denne tiden av året.

Se fiskeregler for Vestland HER!